Prospekt

Finansiella rapporter

Visa alla

Finansiell Kalender 2021

Bokslutskommuniké
Årsredovisning
Kvartalsrapport 1
Årsstämma
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 3

Övrigt

Visa alla

Aktien

Aktierna i ZignSec AB (publ) har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning. ZignSec har endast utgivit ett aktieslag, om totalt 29 665 008 där varje aktie berättigar till en röst och har lika andelar i bolagets tillgångar och vinster. Aktiekapitalet uppgår till 1 175 626,86 SEK.

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 9 977 250 och högst 39 909 000 aktier.

Handelsinformation
Kortnamn: ZIGN ISIN-kod: SE0012930105 Certified Adviser Eminova Fondkommission Biblioteksgatan 3, 3 tr. 111 46 STOCKHOLM
Information om Nasdaq First North Growth

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.

Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på reglerad marknad.

Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. ZignSec AB (publ) har utsett Eminova till Certified Adviser.

Aktiekapitalets utveckling
Teckningsoptioner

Vid den extra bolagstämman den 29 juli 2019 togs beslut att emittera 782 494 teckningsoptioner som ett långsiktigt aktiebaserat incitament-program till Bolagets anställda. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,039 kronor.

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den det anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren.

Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 15 augusti 2022 till och med den 31 december 2022.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5 kronor per aktie.

Bolagets största ägare per 30 Juni 2021 redovisas enligt tabell nedan.

Ägarstruktur
Namn Aktiekapital (%) Röstandel (%) Totalt antal aktier
RETSOOBE AB 8.68 8.68 2.573.840
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5.85 5.85 1.735.338
NFT VENTURES 1 KOMMANDITBOLAG 4.21 4.21 1.247.723
BENGT BRAUN FÖRVALTNINGS AB 4.05 4.05 1.200.000
FUTUR PENSION 3.23 3.23 956.710
SWISS LIFE LIECHTESTEIN AG 3.21 3.21 952.380
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 2.84 2.84 843.384
ALBEDJ, ALEXANDER 2.55 2.55 756.239
HSBC THINKHAUS AND BURKHARDT AG 2.49 2.49 739.990
ÖVRIGA 62.89 62.89 18.659.404
Summa 100 100 29.665.008

Styrelse

Alexander Albedj, Ordförande
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2018
Född:
1989
Utbildning:
Masterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Toadman Interactive AB (publ) och AIdar AB, styrelseledamot i Arte Actus Capital AB, Sportbilsfonden Sweden AB, Eros Capital Partners AB, Erosito AB, verkställande direktör och styrelsesuppleant i Arte Actus Corporate Finance AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande och verkställande direktör i Carl&Son Skincare AB.
Innehav:
712 650 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.
Markus Pihl, Ledamot
Styrelseledamot sedan 2018
Född:
1986
Utbildning:
Studier i informationsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och studier inom management vid Stockholm School of Entrepreneurship.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande och verkställande direktör i Slagkryssaren Aktiebolag och Slagkryssaren Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i SkyStep Consulting AB.
Innehav:
Inget innehav.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.
Pär Kastengren, Ledamot
Styrelseledamot sedan 2018
Född:
1987
Utbildning:
Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Kastengren Invest AB och styrelseledamot i Leeroy Group AB, Pensa Sverige AB, VOXO AB, Sigmastocks AB och styrelsesuppleant i Slipp AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Centro Kakel & Klinker AB, Osby Glas Aktiebolag, Fjäråskupan AB, Aminogatan 32 i Mölndal Fastighetsförvaltning AB, Badia AB, Glamma Nordic AB, Poolsupport Sverige AB, Badia Vattenteknik AB, Osby Glas Invest, styrelseledamot och styrelsesuppleant i PoolKungen AB, Svenska Poolfabriken i Luleå AB, styrelsesuppleant i Beijer Handel AB, GPB Golvproffsbutiken AB, Beijer Industriutveckling AB, Beijer Industriutveckling vatten AB och Beijer Industriut-veckling läkemedel AB.
Innehav:
Inget innehav.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.
Pär Kastengren är anställd i en av de större aktieägarna i Bolaget, NFT Ventures 1 Kommanditbolag.
Markus Andersson, Ledamot
Styrelseledamot sedan 2020
Född:
1970
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i PayGround AB, styrelseledamot i Johannas Underbara Barn AB, styrelseledamot i Retsoobe AB, verkställande direktör i PayGround AB.
Innehav:
2,573 840 aktier (Retsoobe AB).
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare.
Revisor:
Ernst & Young Aktiebolag (box 7850, 103 99 Stockholm) är ZignSecs revisor sedan 2019, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor sedan 2019.
Beata Lihammar,
född 1965, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige. Eva Marianne Stein, (c/o Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm), född 1962, auktoriserad revisor och medlem i FAR, var Bolagets revisor fram till Bolagets årsstämma 2019. Omständigheterna kring bytet av revisor var inte av betydelse.

Ledning

Timm Schneider, CEO
Verkställande direktör sedan 2020
Född:
1977
Utbildning:
Studier i företagsekonomi med inriktning datavetenskap från TU Wien, Tekniska universitetet i Vienna.
Övriga uppdrag:
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
– Verkställande direktör Paymill Plus Gmbh, verkställande direktör Transactworld UK Limited (FCA License 900405), verkställande direktör elegro, Niko Technologies
Innehav:
12 800 aktier.
Johan Törnqvist, CFO
CFO sedan 2019
Född:
1975
Utbildning:
Magisterexamen i ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Johan Törnqvist Konsult AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot och verkställande direktör i Tarber AB.
Innehav:
100 000 aktier och 98 021 teckningsoptioner.
Jason Coombes, COO
COO sedan 2018
Född:
1972
Utbildning:
Studier vid Chartered Insurance Institute.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i AIdAR AB samt innehavare av den enskilda firman JC Utvecklare.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Scio Reality AB.
Innehav:
Inget innehav.

IR-kontakt

Vid frågor om Investor Relations, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD
[email protected]
Alexander Albedj, Styrelseordförande
[email protected]

Cookie Policy

Effective date: January 1, 2020

This notice explains ZignSec’s approach to cookies and other online data collection technologies.

When you visit our websites, use our mobile apps, engage with our online ads or emails, we collect information, using technologies such as cookies, pixel tags (also called web beacons), browser analysis tools and server logs. Each of these technologies is explained below.

1. How We Use Cookies

We use cookies and other online data collection tools for several many different purposes.

Strictly necessary cookies and tags are used by ZignSec to support the basic operations of our websites and apps. They enable core website functions, such as authentication, security, network management and accessibility. You may be able to disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

Performance and operation cookies and tags are used by us and our service providers to manage our websites. These activities may include collecting analytics about visitors to our website and collecting information about website usage. We use the information to compile reports and to help us improve the website. These cookies help us gather data to optimize our website’s performance.

Site experience cookies and tags are used to support your experience and include user-selected options and site navigation aids.

Marketing and personalization cookies are used to enable social sharing and to deliver interest-based ads to you online.

Social media cookies and tags used by us and social media platforms to enable users of the platforms to share content across our sites. We also work with social media platforms to deliver ads to you when you use these platforms. This targeting is done by the platform under its own terms of use.

Advertising cookies and tags used by us, our service providers and third parties to personalize the ads delivered to you on our site and on other sites. These cookies collect data about your online activity and allow ads to be displayed that may be of relevant interest to you. These cookies also record which ads you have seen and whether you engaged with the ad. These cookies help make sure that the ads you see are valuable to you and not repetitive.

While we do not give any personally identifiable information to the third-party advertising companies, we may place third-parties’ cookies and tags when you visit a ZignSec website. This practice allows these third parties to collect information from you using these technologies on our websites. The information they collect is subject to their own privacy policies.

Uses of cookies can vary by country or state. More information is provided in the supplemental privacy notices posted in the Privacy Center or in the relevant website or app.

2. Your Choices

For websites in the United States and Europe, ZignSec provides you with the ability to manage cookies that are not essential to display our website using “Manage Your Cookies” Many ZignSec websites only place marketing, personalization, and advertising cookies if you explicitly accept these cookies by clicking “Accept All Cookies” when you first visit the website. If you have accepted cookies, you adjust your preferences by using this link.

You can manage cookies and delete cookies from ZignSec and other companies using your browser settings. Browsers such as Chrome, Internet Explorer, Firefox and Safari give you the ability to accept, reject or delete cookies. Visit the “help center” for your browser to learn more. Please note that your browser settings are not used to manage Flash or Silverlight cookies. To manage Adobe Flash Cookies, visit the Flash Player help page. To manage Microsoft Silverlight Cookies, visit the Silverlight section of Microsoft’s privacy statement.

You can also take advantage of industry-sponsored programs that allow you to control the way companies advertise to you.

The Network Advertising Initiative (NAI) manages an opt-out program for many third-party advertising companies. You can opt out of being targeted by NAI members by visiting https://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp.

On some websites, you may see an AdChoices icon, which may appear on certain targeted ads. You may click on this AdChoices icon to learn more information about the collection and use of your information or to opt-out of such collection in the future. To learn more about the Digital Advertising Alliance Consumer Choice tool, please visit http://optout.aboutads.info.

Additional information on cookies and online advertising choices are offered by:

Adobe Marketing Cloud: If you would like more information on how to remove yourself from the tracking and reporting functions performed for this website by Adobe Marketing Cloud, please visit the Opt-Out page at http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html.

Google: For information on how Google Analytics uses data please visit “How Google uses data when you use our partners’ sites or apps,” located at https://www.google.com/policies/privacy/partners.

In most cases, the choices you make are linked to your browser. If you use different browsers or different devices, you will need to set your preferences on each one. Even if you opt-out, you may still receive ads that are not customized for you, unrelated to your browser settings.

Although our websites currently do not have a mechanism to recognize the various web browser Do Not Track signals, we do offer our customers choices to manage their cookie preferences as described in the previous section. To learn more about browser tracking signals and Do Not Track please visit https://allaboutdnt.com/.

Residents of some countries and states have additional privacy rights. Information on these rights is provided in the supplemental privacy notices posted in the Privacy Center.

3. Social Media and other Platforms

Our websites may enable you to interact with us and others via social media platforms. This functionality is enabled using social media cookies and tags. For example, some ZignSec websites allow you to sign in using social media platform credentials. Please read the privacy statements provided by your social media platforms to understand how they use your information and to manage your choices.

We may display interest-based ads to you when you are using social media platforms. These platforms allow us to personalize the ads that we display to you. To enable delivery of these ads, we convert your email address into a unique number. The platforms also convert their user emails into unique numbers using the same process. This allows the records to be matched without any exchange of data elements that can identify you on their own. The platforms perform the matching as a service provider to ZignSec, and they do not retain or use the file that we send them for their own purposes. This process allows the platform to deliver our ads to our customers on the platform. The platforms may gain insights about individuals who respond to the ads we serve.

4. Other Types of Online Data Collection

Our server logs record information about users to our websites. We may use these logs for internal purposes, such as website administration, optimization and security. We may also use the data for fraud-protection, personalization and advertising.

We collect device identifiers and other device-related information, including your device’s advertising ID if available. This information is used to identify the device and authenticate you. We may also use device-related information to associate you with different devices that you may use, including for fraud-protection purposes and to better target advertising. In many cases, you can reset your device’s advertising ID. Both Android and iOS devices enable you to reset your device identifier under the “settings” menu.

5. A Guide to Cookies and Other Technologies

Cookies

Cookies are small text files that websites send to your computer or other internet-connected device to uniquely identify your browser or to store information or settings in your browser. Cookies allow us to recognize you when you return. They also help us provide a customized experience and can enable us to detect certain kinds of fraud.

First-party cookies are those cookies that are placed by ZignSec. These cookies are used by ZignSec and include all the essential cookies.

Third-party cookies are placed by another company, including service providers, social media cookies and third-party advertising companies. Cookies placed by third parties can be read by these third parties when you visit other sites in the advertising network, allowing a profile of your online behavior to be created so that the third party can deliver targeted ads from all its customers.

Flash Cookies and Silverlight Cookies

A Flash Cookie (also known as a Local Stored Object) is a small data file placed on a computer using Adobe Flash technology. A Silverlight Cookie is a small data file placed on a computer using Microsoft’s Silverlight technology. Flash and Silverlight are applications that allow delivery of dynamic content, such as video clips and animation. These cookies are used to personalize and enhance your online experience, deliver dynamic content, and for security purposes. They differ from “regular cookies” in that they are not managed using your browser settings. See Your Choices above for how to manage these types of cookies.

Pixel Tags and Web Beacons

Pixel tags (also called web beacons) are tiny graphic images and small blocks of code placed on website pages, ads, or in emails that allow us to determine whether you have performed a specific action. When you access the pages or you open an email, the tag lets us know you have accessed the web page or opened the email. These tools allow us to measure response to our communications and improve our web pages and promotions.

Server Logs

Server logs record activities on our websites. Other types of logs collect similar information from our apps. These logs record information about the device you use to access our website, your operating system type, browser type, domain and other system settings, as well as the language your system uses and the country and time zone where your device is located. Our logs also record the IP address of the device you use to connect to the Internet. An IP address is a unique identifier that devices require to identify and communicate with each other on the Internet. We may also collect information about the website you were visiting before you came to ZignSec and the website you visit after you leave our site.